Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Một thoáng bên chùa

Một thoáng
bên chùa


Sân chùa rợp bóng bồ đề
Vườn chùa mơn mởn cành si ...
Ai trồng ?

Bồ đề vươn tới thinh không
Cành si buông rễ ...
Đèo bòng vì ai ?

Trót đa mang giữa kiếp người
Cõi Thiền chống chếnh
Cõi đời trầm luân !

Tóc xanh đã nhuốm bụi trần
Bên Thiền, bên tục
Phân vân đôi đường !

Dẫu cho khấn vái mười phương
Cây bồ đề vẫn trông chừng cành si !

5/1994

Không có nhận xét nào: