Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Không dưng

Không dưng ...


Một thời .. .
Còn nhớ không em ?
Nắng trưa chẳng ngại
Mưa đêm không ngần .
Dù chưa tròn vẹn mùa xuân
Trái tim xa vẫn âm thầm gửi trao .. .

Không dưng áo rách, phai màu
Ai đem giá lạnh cho nhau cuối chiều .
Trách gì ngọn gió phiêu diêu
Để mây lờ lững
Để diều đảo chao .. .!


12-1996

Không có nhận xét nào: