Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Chung chiêng

Chung chiêng


Nhìn cây đa cây đề
Tán xoè trùm bóng rợp
Ngắm khóm mai khóm trúc
Thấy mềm yếu nhỏ nhoi ...

Một chiếc lá đa rơi
Có lắm lời tấm tắc
Một cành đề héo quắt
Cũng nhiều tiếng xuýt xoa !

Mai lặng lẽ đơm hoa
Trúc điềm nhiên đứng thẳng
Vài hạt mưa giọt nắng
Cũng khi tới khi không !

Người ta cắm nén hương
Bên thân đa mục ruỗng
Bên gốc đề xơ cứng
Làm thần miếu linh thiêng !

Trúc vẫn đứng điềm nhiên
Mai nở hoa thầm lặng
Trời vẫn mưa vẫn nắng
Đất vẫn cứ chung chiêng !

5/1995

Không có nhận xét nào: