Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Chia xaChia xa


Dùng dằng thu chuyển sang đông
Giăng giăng đôi mảnh mây bông xe chiều

Chập chờn vạt nắng liêu xiêu
Dòng sông thiêm thiếp
Cánh chèo lơ ngơ ...

Chân đê lán rạ khép hờ
Thơm thơm bắp nướng
Thẩn thơ trao lời

Lối mòn níu ấm rơm phơi
Ngập ngừng chân bước
Bời bời sợi vương ...

Một trời thu khép sau lưng
Vài bông cúc muộn nhạt hương đưa thầm

Ráng chiều vàng cõi xa xăm
Dường như gió bấc căm căm đợi mùa !

Lập Đông 1989

Không có nhận xét nào: