Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Về quê

Về quê

-Thân tặng các bạn trẻ xa quê-


Quanh năm bươn bả theo đời
Lâu lâu về với mặn mòi quê xa ...

Vẫn là bến nước, gốc đa
Hàng cau, khóm chuối, vạt cà, ruộng khoai.

Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Chuyện làng
Chuyện phố
Lai rai chuyện đời ...

Phên thưa gió lộng sao trời
Chõng tre cót két đượm lời tri âm.

Dài lưng nửa tựa, nửa nằm
Xuýt xoa tiếng mẹ, lầm rầm giọng cha.

Lơ mơ, chợt rộ tiếng gà
Í ơi xuống chợ, ới a ra đồng.

Dậy cũng dở, nằm khó trông
Cấy cày chẳng thạo
Gieo trồng chẳng quen !

Ngẫm từ bùn đất mà nên
Sao thành lạc lõng, vô duyên lạ đời !

Chân xa đất, cật xa trời (*)
Phải đâu hạt thóc rụng rơi qua mùa ?!


7/2001

(*) Tục ngữ: “Chân không đến đất,
cật không đến trời”

Không có nhận xét nào: