Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Tịnh tâm

Tịnh tâm

Biển đời sóng gió xô trăm nẻo
Chèo chống ta tìm bến Tịnh tâm !

1989

Không có nhận xét nào: