Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Soi gương

Soi gương


Ngày ngày đứng soi gương
Soi hoài hình bóng cũ
Một vóc dáng bình thường
Đã sạm màu sương gió !

Số đen hay số đỏ
Cũng thượng đế an bài
Chỉ hận mình nặng nợ
Vương lắm nỗi trần ai !

Đã ngót nghét sáu mươi
Đã lui về một xó
Dẫu ngang dọc một thời
Vẫn là sành - quá - lửa !

Đường đời bày muôn ngả
Ngã nào không bụi lầm ?
Càng chờ ơn thần thánh
Càng sạm mặt phong trần !

Ngày ngày mãi soi gương
Nên quen nhìn ngược ảnh !

1999

Không có nhận xét nào: