Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Rùa ơi

Rùa ơi !

Rùa ơi quá nặng phải không
Cõng bia tiến sĩ lưng còng vậy ư ?
Mấy trăm năm gội nắng mưa
Dẫu cho mòn đá cũng chưa xao lòng !

Hoa đời như sắc phù dung
Đổi thay sớm tối, khôn lường thịnh suy.
Ngàn năm còn, mất những gì
Mà hàng bia vẫn rạng ghi tên người !

Biết ơn rùa lắm rùa ơi
Giữ cho ta một khoảng trời nhân văn
Để tôn vinh bậc trí nhân
Để nền văn hiến ngàn năm không nhòa.

Rùa ơi ta chẳng là ta
Nếu như đạo học lìa xa đất này !

Nguyên tiêu Kỹ mão

Không có nhận xét nào: