Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Hoa Quỳnh

Hoa QuỳnhChẳng màng khoe sắc khoe hương
Giữa đêm trút bỏ tầm thường...
Thành Tiên !

1990

Không có nhận xét nào: