Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Hòn non bộ

Hòn non bộ

“Hay chi cá chậu chim lồng mà chơi!”
(Lời giáo huấn của nhà Nho)


Cũng đền, cũng miếu, cũng am
Cũng khe, cũng núi, cũng hang, cũng hồ
Cũng cầu bắc giữa ất ơ
Cũng cây cổ thụ ngất ngơ chống trời ! ...

Ai xui cây cứ đâm chồi
Cong queo trong một niềm vui vĩnh hằng ?
Ngoài kia có gió, có trăng
Có xanh lồng lộng, có vằng vặc soi !

Vui gì mà cá cứ bơi
Một khoanh nước cạn dưới vòi rỉ hoen ?
Vui gì mà nháy thâu đêm
Cái hang cắc cớ ngọn đèn đam mê ?

Ai tha khối đá kia về
Tôn làm chi cái sù sì mốc meo ?
Con thuyền bám kín rong rêu
Vì ai ngư phủ ôm chèo lẻ loi ?

Ngỡ là tìm thấy niềm vui
Mà sao cảnh vật bùi ngùi, quạnh hiu !
Đêm hè ngọn gió phiêu diêu
Hòn non lạnh, chiếc lá vèo rơi ngang !


1999

Không có nhận xét nào: