Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Cảm nhận

Cảm nhận

Người câm nói bằng tay
Người điếc nghe bằng mắt
Người mù không thấy được
Nhìn đời qua âm thanh ...

Người câm không nói quanh
Người điếc không nghe nhảm
Tâm người mù vẫn sáng
Dù đêm dài tối đen !

Ta đủ hai mắt nhìn
Ta biết nghe, biết nói
Đừng để điều gian dối
Làm hoen mờ con tim !

1998

*Bài này đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên và
nhạc sĩ Nguyễn kim Ánh đồng thời phổ nhạc

Không có nhận xét nào: