Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Chớm thu

Chớm thuBan mai rười rượi - Thu vừa chớm
Gió lạc vườn ai bỡn trái hồng
Khóm trúc dáng chừng đang độ lớn
Ngỡ ngàng lối ngõ đẫm hơi sương !

Mây bông lặng vén rèm che mỏng
Để nắng non nghiêng liếc trộm vườn
Hàng cúc xốn xang gờn gợn sóng ...
Hình như trời đất biếc xanh hơn !

Lập Thu 1995

Không có nhận xét nào: