Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Bài thơ viết lúc giữa đêm

Bài thơ viết
lúc giữa đêm


-Thơ tặng Vợ -


Em nỡ lòng nào cứ giận anh ?
Cái giường mét rưỡi hoá mông mênh
Cái chăn thừa giữa, hai bên thiếu
Và mấy tấc lòng cứ chống chênh !

Vẫn biết thơ không bán được tiền
Nhưng vì nghiệp chướng nợ tiền duyên
Đã theo kỹ thuật, theo khoa học
Mà cứ làm thơ ...
Thế mới điên !

Lỗi của anh là lỗi trái tim
Yêu thơ như vợ, ít yêu tiền
Giữa đêm thức viết thơ, quên ngủ
Để khổ mắt em chói ánh đèn !

Họ bảo nhà thơ "chập " với " gàn "
Ừ , thì anh nhận, chẳng kêu oan !
Khi trầm, khi hứng, khi đờ đẫn ...
Dở dở ông đồ, dở dở ... quan !

Anh viết thơ rồi xếp xó chơi
Chẳng luồn, chẳng lách, chẳng ai mời !
Ba nghìn năm nữa ... em đâu biết
Có kẻ đi tìm ... lúc rỗi hơi !

Em giận nên anh phải giãi bày
Người chê thơ dở, kẻ khen hay
Thơ như bầu rượu men đời ủ
Đắng, ngọt, chua, nồng ... cuộc tỉnh say !
*
Thôi nhé, chắc em bớt giận rồi ?
Còn anh...
Đành xếp mấy vần thôi !
Nửa đêm, giờ tý, canh ba (*) ... nhỉ ?
- Đâu chỉ nhà thơ ...
Cũng khối người !


1990

*Ca dao: "Giữa đêm giờ tý canh ba
Vợ tôi con gái đàn bà nữ nhi "

Không có nhận xét nào: